Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική απορρήτου

Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να το προστατεύσουμε μέσω της συμμόρφωσής μας με αυτήν την πολιτική απορρήτου («Πολιτική»). Αυτή η Πολιτική περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς ή που μπορείτε να παρέχετε («Προσωπικά στοιχεία») στον ιστότοπο diaitas.gr («Ιστότοπος» ή «Υπηρεσία») και σε οποιοδήποτε από τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες του (συλλογικά, « Υπηρεσίες»), και τις πρακτικές μας για τη συλλογή, χρήση, διατήρηση, προστασία και αποκάλυψη αυτών των Προσωπικών Πληροφοριών. Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να τις ενημερώσετε.

Αυτή η Πολιτική είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς ("Χρήστης", "εσείς" ή "σας") και αυτόν τον χειριστή του ιστότοπου ("Διαχειριστής", "εμείς", "εμάς" ή "μας"). Εάν συνάπτετε αυτήν την Πολιτική εκ μέρους μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε την εν λόγω οντότητα με αυτήν την Πολιτική, οπότε οι όροι "Χρήστης", "εσείς" ή "σας" θα αναφέρονται σε μια τέτοια οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Πολιτικής, δεν πρέπει να αποδεχτείτε αυτήν την Πολιτική και δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές εταιρειών που δεν κατέχουμε ή ελέγχουμε, ή για άτομα που δεν απασχολούμε ή δεν διαχειριζόμαστε.

Πίνακας περιεχομένων

 1. Αυτόματη συλλογή πληροφοριών
 2. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών
 3. Απόρρητο των παιδιών
 4. Χρήση και επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών
 5. Διαχείριση πληροφοριών
 6. Αποκάλυψη πληροφοριών
 7. Διατήρηση πληροφοριών
 8. Cookies
 9. Αναλύσεις δεδομένων
 10. Μην παρακολουθείτε τα σήματα
 11. Χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 12. Email marketing
 13. Σύνδεσμοι με άλλους πόρους
 14. Ασφάλεια πληροφοριών
 15. Παραβίαση δεδομένων
 16. Αλλαγές και τροποποιήσεις
 17. Αποδοχή αυτής της πολιτικής
 18. Επικοινωνία μαζί μας

Αυτόματη συλλογή πληροφοριών

Όταν ανοίγετε τον Ιστότοπο, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP της συσκευής σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ο τύπος και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, οι προτιμήσεις γλώσσας ή η ιστοσελίδα που επισκεπτόσασταν πριν φτάσετε στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες, τις σελίδες του ιστότοπου και τις υπηρεσίες που επισκέπτεστε , τον χρόνο που αφιερώνετε σε αυτές τις σελίδες, τις πληροφορίες που αναζητάτε στον ιστότοπο, τις ώρες και ημερομηνίες πρόσβασης και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων κατάχρησης και για τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση και την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες δεν συγκεντρώνονται διαφορετικά με τέτοιο τρόπο που θα προσδιορίζει οποιονδήποτε συγκεκριμένο χρήστη του συστήματος.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή να αποκαλύψετε οποιαδήποτε πληροφορία με την οποία κάποιος θα μπορούσε να σας αναγνωρίσει ως συγκεκριμένο, αναγνωρίσιμο άτομο. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις δυνατότητες που προσφέρονται στον Ιστότοπο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες εν γνώσει μας παρέχετε όταν δημιουργείτε λογαριασμό ή συμπληρώνετε οποιεσδήποτε φόρμες στον ιστότοπο. Όταν απαιτείται, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Στοιχεία λογαριασμού (όπως όνομα χρήστη, μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη, κωδικός πρόσβασης κ.λπ.)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.)
 • Βασικά προσωπικά στοιχεία (όπως όνομα, χώρα διαμονής κ.λπ.)

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, αλλά τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να εκμεταλλευτείτε ορισμένες από τις δυνατότητες του ιστότοπου. Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Απόρρητο των παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μην υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 18 ετών έχει παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες σε εμάς μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας για να ζητήσετε να διαγράψουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες αυτού του παιδιού από τις Υπηρεσίες μας.

Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου των παιδιών τους και να βοηθούν στην επιβολή αυτής της Πολιτικής δίνοντας οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών χωρίς την άδειά τους. Ζητάμε επίσης από όλους τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες που επιβλέπουν τη φροντίδα των παιδιών να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους λαμβάνουν οδηγίες να μην δίνουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο χωρίς την άδειά τους.

Χρήση και επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών

Ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία δεδομένων όταν χειριζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, εκτός εάν έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων μαζί σας, οπότε εσείς θα είστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και εμείς θα είμαστε ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων.

Ο ρόλος μας μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση που αφορά τις Προσωπικές Πληροφορίες. Ενεργούμε υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων όταν σας ζητάμε να υποβάλετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της πρόσβασής σας και της χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είμαστε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επειδή καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Ενεργούμε με την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβάλλετε Προσωπικές Πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Δεν κατέχουμε, δεν ελέγχουμε ή δεν λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με τις υποβληθείσες Προσωπικές Πληροφορίες και αυτές οι Προσωπικές Πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Χρήστης που παρέχει Προσωπικές Πληροφορίες ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Προκειμένου να διαθέσουμε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες σε εσάς ή για να εκπληρώσουμε μια νομική υποχρέωση, ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες. Εάν δεν παρέχετε τις πληροφορίες που ζητάμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Αποστολή διοικητικών στοιχείων
 • Ζητήστε σχόλια από τον χρήστη
 • Βελτιώστε την εμπειρία χρήστη
 • Εκτελέστε και λειτουργήστε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, όπου βρίσκεστε στον κόσμο και εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (i) έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. (ii) η παροχή πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παρούσας Πολιτικής μαζί σας και/ή για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις της. (iii) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειστε. (iv) η επεξεργασία σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που μας έχει ανατεθεί· (v) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο μέρος. Ενδέχεται επίσης να συνδυάσουμε ή να συγκεντρώσουμε ορισμένες από τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να βελτιώσουμε και να ενημερώσουμε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας.

Λάβετε υπόψη ότι βάσει ορισμένων νομοθεσιών ενδέχεται να μας επιτραπεί να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες έως ότου αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία με την εξαίρεση, χωρίς να χρειάζεται να βασιζόμαστε στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις νομικές βάσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να διευκρινίσουμε τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και συγκεκριμένα εάν η παροχή Προσωπικών Πληροφοριών αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Διαχείριση πληροφοριών

Μπορείτε να διαγράψετε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες που έχουμε για εσάς. Οι Προσωπικές Πληροφορίες που μπορείτε να διαγράψετε ενδέχεται να αλλάξουν καθώς αλλάζουν ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες. Ωστόσο, όταν διαγράφετε Προσωπικές Πληροφορίες, ενδέχεται να διατηρήσουμε ένα αντίγραφο των μη αναθεωρημένων Προσωπικών Πληροφοριών στα αρχεία μας για τη διάρκεια που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας προς τους συνεργάτες και τους συνεργάτες μας και για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

Αποκάλυψη πληροφοριών

Ανάλογα με τις ζητούμενες Υπηρεσίες ή εάν είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή παροχής οποιασδήποτε Υπηρεσίας που έχετε ζητήσει, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις θυγατρικές μας, τις συμβαλλόμενες εταιρείες και τους παρόχους υπηρεσιών (συλλογικά, «Παρόχους Υπηρεσιών») στους οποίους βασιζόμαστε για να βοηθήσουμε στην τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε εσάς και των οποίων οι πολιτικές απορρήτου είναι σύμφωνες με τις δικές μας ή που συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις πολιτικές μας σε σχέση με τις Προσωπικές Πληροφορίες. Δεν θα μοιραστούμε προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης με τρίτα μέρη και δεν θα κοινοποιήσουμε καμία πληροφορία με μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη.

Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες σας εκτός εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση υπηρεσιών εκ μέρους μας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται μόνο για να εκτελούν τις καθορισμένες λειτουργίες τους και δεν τους εξουσιοδοτούμε να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες πληροφορίες για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους σκοπούς.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τυχόν Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή λαμβάνουμε εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, όπως για συμμόρφωση με κλήτευση ή παρόμοια νομική διαδικασία και όταν πιστεύουμε καλή τη πίστη ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την ασφάλεια ή την ασφάλεια άλλων, να διερευνήσει την απάτη ή να απαντήσει σε ένα αίτημα της κυβέρνησης.

Διατήρηση πληροφοριών

Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την περίοδο που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, για την επιβολή της Πολιτικής μας, την επίλυση διαφορών και εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε συγκεντρωτικά δεδομένα που προέρχονται από ή ενσωματώνουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα αφού τα ενημερώσετε ή τα διαγράψετε, αλλά όχι με τρόπο που θα σας ταυτοποιούσε προσωπικά. Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, οι Προσωπικές Πληροφορίες θα διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Cookies

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν «cookies» για να βοηθήσουν στην εξατομίκευση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από έναν διακομιστή ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookie εκχωρούνται με μοναδικό τρόπο σε εσάς και μπορούν να διαβαστούν μόνο από έναν διακομιστή ιστού στον τομέα που εξέδωσε το cookie για εσάς.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies για τη συλλογή, αποθήκευση και παρακολούθηση πληροφοριών για ασφάλεια και εξατομίκευση και για στατιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που συλλέγουμε και τον σκοπό τους, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies . Λάβετε υπόψη ότι έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα cookies από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε.

Αναλύσεις δεδομένων

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούν cookies, web beacons ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών για τη συλλογή τυπικών πληροφοριών δραστηριότητας και χρήσης του Διαδικτύου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση στατιστικών αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών, όπως πόσο συχνά επισκέπτονται οι χρήστες τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας, ποιες σελίδες επισκέπτονται και για πόσο χρονικό διάστημα κ.λπ. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτά τα εργαλεία ανάλυσης για την παρακολούθηση της απόδοσης και τη βελτίωση Ιστοσελίδα και Υπηρεσίες. Δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης τρίτων για την παρακολούθηση ή τη συλλογή οποιωνδήποτε στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης των Χρηστών μας και δεν θα συσχετίσουμε καμία πληροφορία που συλλέγεται από τις στατιστικές αναφορές με οποιονδήποτε μεμονωμένο χρήστη.

Μην παρακολουθείτε τα σήματα

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης ενσωματώνουν μια λειτουργία "Να μην παρακολουθείτε" που σηματοδοτεί στους ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν θέλετε να παρακολουθείται η διαδικτυακή σας δραστηριότητα. Η παρακολούθηση δεν είναι το ίδιο με τη χρήση ή τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με έναν ιστότοπο. Για τους σκοπούς αυτούς, η παρακολούθηση αναφέρεται στη συλλογή στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης από καταναλωτές που χρησιμοποιούν ή επισκέπτονται έναν ιστότοπο ή μια διαδικτυακή υπηρεσία καθώς μετακινούνται σε διαφορετικούς ιστότοπους με την πάροδο του χρόνου. Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες δεν παρακολουθούν τους επισκέπτες του με την πάροδο του χρόνου και σε ιστότοπους τρίτων. Ωστόσο, ορισμένοι ιστότοποι τρίτων ενδέχεται να παρακολουθούν τις δραστηριότητες περιήγησής σας όταν σας προβάλλουν περιεχόμενο, κάτι που τους επιτρέπει να προσαρμόσουν αυτό που σας παρουσιάζουν. Για μια περιγραφή των πρωτοκόλλων Do Not Track για προγράμματα περιήγησης και κινητές συσκευές ή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας, επισκεφτείτεinternetcookies.com

Χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν λειτουργίες κοινωνικών μέσων, όπως τα κουμπιά Facebook και Twitter, κουμπιά Share This, κ.λπ. (συλλογικά, «Δυνατότητες κοινωνικών μέσων»). Αυτές οι λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, τη σελίδα που επισκέπτεστε στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας και ενδέχεται να ορίσουν ένα cookie για να επιτρέψουν τη σωστή λειτουργία των Λειτουργιών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φιλοξενούνται είτε από τους αντίστοιχους παρόχους τους είτε απευθείας στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης διέπονται από την πολιτική απορρήτου των αντίστοιχων παρόχων τους.

Email marketing

Προσφέρουμε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία στα οποία μπορείτε να εγγραφείτε οικειοθελώς ανά πάσα στιγμή. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε εμπιστευτική τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και δεν θα αποκαλύψουμε τη διεύθυνση email σας σε τρίτους, εκτός από όσα επιτρέπεται στην ενότητα χρήσης και επεξεργασίας πληροφοριών ή για τους σκοπούς της χρήσης τρίτου παρόχου για την αποστολή τέτοιων email. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω e-mail σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Σε συμμόρφωση με τον νόμο CAN-SPAM, όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς θα αναφέρουν ξεκάθαρα από ποιον προέρχεται το e-mail και θα παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον αποστολέα. Μπορείτε να επιλέξετε να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες απεγγραφής που περιλαμβάνονται σε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνώντας μαζί μας. Ωστόσο, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε βασικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συναλλαγών.

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες περιέχουν συνδέσμους προς άλλους πόρους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων άλλων πόρων ή τρίτων. Σας ενθαρρύνουμε να γνωρίζετε όταν εγκαταλείπετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες και να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε πηγής που μπορεί να συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες.

Ασφάλεια πληροφοριών

Ασφαλίζουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε διακομιστές υπολογιστών σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Διατηρούμε εύλογες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη Προσωπικών Πληροφοριών υπό τον έλεγχο και τη φύλαξη μας. Ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη η μετάδοση δεδομένων μέσω Internet ή ασύρματου δικτύου.

Επομένως, ενώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, αναγνωρίζετε ότι (i) υπάρχουν περιορισμοί ασφάλειας και απορρήτου του Διαδικτύου που είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας. (ii) η ασφάλεια, η ακεραιότητα και το απόρρητο οποιασδήποτε και όλων των πληροφοριών και δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών δεν είναι εγγυημένη. και (iii) οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες και δεδομένα ενδέχεται να προβληθούν ή να παραβιαστούν κατά τη μεταφορά από τρίτο μέρος, παρά τις καλύτερες προσπάθειες.

Καθώς η ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών εξαρτάται εν μέρει από την ασφάλεια της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας και την ασφάλεια που χρησιμοποιείτε για την προστασία των διαπιστευτηρίων σας, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών των πληροφοριών.

Παραβίαση δεδομένων

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι η ασφάλεια της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών έχει παραβιαστεί ή οι Προσωπικές Πληροφορίες Χρηστών έχουν αποκαλυφθεί σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων ασφαλείας ή απάτης, επιφυλασσόμαστε το δικαίωμα λήψης εύλογα κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έρευνας και της αναφοράς, καθώς και της κοινοποίησης και της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε τα επηρεαζόμενα άτομα εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος βλάβης του Χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή εάν η ειδοποίηση απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στον Ιστότοπο, θα σας στείλουμε ένα email.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ή τους όρους της που σχετίζονται με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Ενδέχεται επίσης να σας παρέχουμε ειδοποίηση με άλλους τρόπους κατά την κρίση μας, όπως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει.

Μια ενημερωμένη έκδοση αυτής της Πολιτικής θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Πολιτικής (ή άλλης πράξης που καθορίζεται εκείνη τη στιγμή) θα συνιστά τη συγκατάθεσή σας για αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρόπο ουσιαστικά διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε τη στιγμή που συλλέγονταν τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αποδοχή αυτής της πολιτικής

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Πολιτική και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών και την υποβολή των στοιχείων σας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, δεν έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Αυτή η πολιτική απορρήτου δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του Website Policies .

Επικοινωνία μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

info@diaitas.gr

Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε παράπονα και διαφορές και θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να τιμήσουμε την επιθυμία σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σε κάθε περίπτωση, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 8 Σεπτεμβρίου 2023